Milli Park

Güzelçamlı sınırları içinde ve Kuşadası'na 28 km. uzaklıktadır. Küçük Menderes ile Büyük Menderes arasında kalan Dilek yarımadası, beş yüz milyon yıllık menderes kütlesinin bir parçasıdır.Kuş uçuşu ortalama 20 km uzunluğunda 6 km genişliğinde kabarık şekillerin hakim olduğu yarımada'da yer alan Dilek dağı Aydın Dağlarının batı uzantısını oluşturur. En yüksek yeri Dilek tepesi, Yarımada pek çok derin kanyonla ve vadiye bölünmüş akarsularla parçalanmış vahşi bir görünümü vardır. Bu kanyon ve vadiler çeşitli hayvan ve bitki türlerinin barınağıdır. Milli park 19.05.1966 Yılında, Ak Dere ve Karine Orman Bölgesini de içine alarak Samsun'daki Milli parkı olarak ayrılmıştır. Bugünkü alanı 11.012 hektardır. Ortalama yüksekliği 600-650 metredir. En yüksek nokta ise Dilek Tepesi 1237 metredir. Güzelçamlı Milli parkı, bitki ve hayvan varlığıyla Türkiye'nin en zengin milli parkıdır. Milli parkta; Hatay'dan başlayarak Türk Rus sınırında sonuçlanan Türkiye sahil şeridinde yer alan bitki örtülerinden özellikle ağaç ve ağaççıkların büyük bir kısmı bu küçük yarımada'da mevcuttur. Bu özellik yarımadanın jeolojik yapısıyla ilgilidir. Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarının bitki örtüsünün tümünü bulmak mümkündür. Yarımada da kızılçam ve karaçam ormanları yer alıyor.    Orman altı ise ağaççık halinde ve içine girilmeyecek sıklıkta, türce zengin bir gelişme göstermiş makilerle kaplıdır. Kuşadası otellerinde ve Güzelçamlı otellerinde konaklayan yerli ve yabancı ziyaretçiler kolaylıkla günübirlik Milli Park ziyareti de yapabilmektedirler.